ระบบจัดการการเรียนรู้ Moodle@PKRU

ทดสอบเปิดใช้งานระบบ 

พบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ

วิปัศยา แดงเพชร
เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ และ e-learning
เบอร์โทรศัพท์ : 076-211-959
โทรศัพท์ภายใน 7340